Znak oddílu

Tábornický oddíl ORION Bolatice...

  Uživatel: nepřihlášen (čtenář)... Přihlásit se      Naše menu
»» Pro členy » Tábornické dovednosti   
« zpět
Orientace v terénu
Tisknout článek

Orientace

Orientace podle kompasu je docela snadná. Kompas se položí na vodorovný podklad (nejlépe na rozevřenou dlaň, není-li na blízku nic jiného), a tam, kam ukazuje modře zakalená špička kompasové střelky, tam je sever. Druhý konec střelky ukazuje k jihu. Kolmo vpravo od takto ukazující střelky je vždy východ, vlevo západ.

Orientace podle hodinek. Namíříme malou (tedy hodinovou) ručičku hodinek k Slunci.Úhel, který ručička svírá s dvanáctkou na ciferníku, rozpůlíme myšlenou přímkou nebo třeba i rovným stéblem, jež na hodinky přiložíme. Směr, který přímka či stéblo ukazuje, vede mezi Sluncem a dvanáctkou k jihu, na opačnou stranu pak k severu. Pamatujte si: dopoledne půlíme úhel od malé ručičky vlevo, odpoledne vpravo! Zkuste si to několikrát a zapamatujete si to hravě a trvale.

Orientace podle mapy. Všechny dnes tištěné a používané mapy jsou kresleny tak, že na jejich horním okraji je vždy sever. Jestliže na mapě dovedeme ukázat místo, kde ve skutečnosti stojíme a někde v okolí vidíme nějaký význačný objekt (např. kostelík, nádraží, vesničku...) a najdeme tento objekt na mapě, otáčíme mapou tak, aby naše stanoviště na mapě a význačný objekt na mapě byly ve stejném směru s naším skutečným v terénu.

Orientace podle přírodních jevů a lidského díla. Osamělé stromy mívají kmen ze severní či severozápadní strany porostlý lišejníkem nebo mechem. Sníh se na jaře nejdéle udrží na stráních a v příkopech obrácených k severu. Pařezy stromů mají své kruhy ("léta") na severní straně hustší, na jihu řidší a větší (protože z jihu přichází ke stromu více slunečního tepla). Tento jev není vždy směrodatný, selhává v údolích, lesích aj., kde vlivem terénu přírodní vlivy na strom nepůsobí tak jako na rovině. Slunečnice se otáčejí za sluncem, i když je zamračeno. Mraveniště má sráznější spád k severní straně. kostely stojí věží či hlavním vchodem na západ, oltáře na východ. Včelíny směřují k jihu. V horských oblastech mají stromy vlivem větrů na severozápadní straně větve řidší a olámané.

Orientace podle slunce

Ráno je slunce přibližně na východě, v poledne na jihu a večer zhruba na západě. Přibližně v hodinách můžeme světové strany stanovit takto: v 6 hodin ráno na východě, v 9 hodin na JV, ve 12 hodin na jihu, v 15 hodin na JZ a v 18 hodin na západě.

Orientace podle busoly

  Busola je zdokonalený kompas. Kdybych měl volit mezi busolou a kompasem, vždy se rozhodnu raději pro busolu, protože jí lze změřit úhel mezi severem a přímkou, vedoucí k vytčenému cíli. Tento úhel se jmenuje azimut. Umožňuje jít k cíli bezpečně, bez uchýlení, a to i za tmy, v mlze a v naprosto nepřehledném terénu. Orientace mapy podle busoly - Otáčíme stupnicí tak dlouho, až písmeno S (N) (což je zároveň nultý stupeň) se ocitne u ukazatele. Pak položíme busolu její záměrnou hranou na pravý okraj mapy. Potom otáčíme celou mapou (a samozřejmě i busolou na ní) tak, že magnetka se ocitne svou šipkou přesně u ukazatele.

 

 

Mapa, buzola, azimut

Mapa - dobrý pomocník!

Při přípravě výprav, ale i na cestách nebo na letním táboře, pomůže mapa. Samozřejmě jen taková, která je vhodná pro pěší turistiku, na níž jsou vyznačeny turistické cesty. Před výpravou si můžeme podle mapy zvolit trasu plánovaného pochodu a měřit jeho délku. Z výchozího místa (např. z nádraží, kde budete vystupovat) si zvolíme příslušnou turistickou značkou značenou cestu do jednotlivých míst naší cesty a do stanice, v níž budeme opět nastupovat do vlaku. Podle měřítka zjistíme, jakou vzdálenost představuje na mapě jeden kilometr a pak pomocí např. papírového měřítka měříme jednotlivé krátké úseky cesty. Na výpravě musíme ovšem nejdříve mapu zorientovat. To znamená podle buzoly či jiným způsobem určit sever a pak mapu položit správným směrem. Není-li na mapě orientační růžice, je sever vždy na horním okraji mapy, západ vlevo, východ vpravo. Nejpřesněji mapu zorientujeme, když levý okraj mapy bude rovnoběžný se střelkou buzoly. Nerovnosti zemského povrchu se na mapě znázorňují kótami, které označují nadmořskou výšku daného místa, nebo vrstevnicemi, což jsou křivky spojující místa se stejnou nadmořskou výškou.

Co lze z mapy vyčíst?    - Vzdálenost jednotlivých míst a jejich vzájemnou polohu; - charakter krajiny (kopcovitá-rovinná, lesnatá-holá, rybníkatá apod.; - turisticky zajímavá místa; - místa vhodná k táboření a přenocování.; - průběh cesty (kdy půjdeme do kopce, kdy z kopce apod.)

Mapové značky    -     Bývají uvedeny na okraji nebo na rubu mapy. Některé z nich se na jednotlivých mapách nepatrně liší.

Buzola        -    je zdokonalený kompas. Lze jí měřit mezi severem a přímkou vedoucí k vytčenému cíli (azimut). Určení světových stran je stejné jako u kompasu.

Azimut    -    Azimut na mapě (už správně zorientované) určíme tak, že záměrná hrana musí směřovat k cíli, pak otáčíme stupnicí, dokud nám šipka nespočine na sever. Číslo úhlu, který se objeví u ukazatele, je azimutem. V terénu bez mapy uchopíme buzolu podélnou hranou, zaměříme cíl. udržujeme polohu a na stupnici posuneme sever k hrotu magnetky. Úhel na ukazateli je pak azimutem pochodu k cíli.


Autor článku: Pavel Koch přečteno
1610 x
2011-06-14 22:00:16

nahoru
Akce oddílu

Fotogalerie

Návštěvní kniha

Oddílová kronika

Pro členy

Víte, že?

Zajímavé odkazy

   
Elektronická vývěska

Hymna T.O.Orion Bolatice

Netradiční rekordy

Oddílový zpěvník

ROZÁRKA

Řeč výsledků

Seznam členů

Tábornické dovednosti

   Nejčtenější články
Ohně a vaření (2737x)

ORIONEK (2118x)

ORION - oddílovka (1774x)

Vše pro děti, vedoucí ... (1717x)

Poučné bajky a příběhy (1651x)

   Rychlé přihlášení
jméno
heslo
   Info projektu

© 2003-4

Bc. Řehánek Petr

My Icq nr. 198038769
198038769

ReHANEK - web - design - software